המרפאה ממקומת ברחוב הארבעה 28, פינת ארניה אוסוולדו 29, ת"א, מגדל דרומי, קומה 3. כניסה לחניה בתשלום מרחוב הארבעה 32